ഐ ടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒടുവില്‍

ഒരു സ്കൂളിലെ SSLC IT Practical പരീക്ഷ പൂര്‍ത്തിയാക്കി പരീക്ഷാഭവനിലേക്കുള്ള CD റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പേള്‍,
PBhavan എന്ന ഫോള്‍ഡറും, എല്ലാകുട്ടികളുടേയും വിവരങ്ങളുള്ള txp ഫയലും CD യിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )