സമ്പൂര്‍ണ്ണ


സമ്പൂര്‍ണ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്താം തരം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡിംഗ് ഉള്‍പ്പെടെ മുഴുവന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുള്ള അവസാനതീയ്യതി നവംബര്‍ 30 ആണ്.(മാഹി മേഖലയിലെ സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അവസാന തിയതി ഡിസമ്പര്‍ 5 ആണ്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ഏറ്റവും പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍ ഇവിടെ.

സമ്പൂര്‍ണ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന  പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍  ഈ  ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടാണ്. അടിയന്തിര പ്രാധാന്യമുളളവ ഉടന്‍ തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത് പരിഹാരം കാണുകയും അക്കാര്യം സ്ക്കൂളുകളെ ഇ മെയില്‍ വഴി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഓരോ കുട്ടിയുടെയും എസ് എസ് എല്‍ സി കാര്‍ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഫോട്ടോ  എന്നതിനാല്‍ അവയുടെ വ്യക്തതയും കൃത്യതയും  പൂര്‍ണ്ണമായും  ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടാണ്.പരീക്ഷഭവന്‍ എ ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് അതത് ഡി ഇ ഒ ഓഫീസുകളില്‍ എത്തിക്കുന്നതാണ്.അതിനുശേഷം അവിടെനിന്നും ലഭിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രിന്റൗട്ടില്‍ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഓണ്‍ലൈന്‍ സോഫ്റ്റ് വെയറിലും അതിനനുസരിച്ച് തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തേണ്ടതാണ്.

മറ്റൊരു നിര്‍ദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് വരെ കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റ CONFIRM ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

Attendance Recouped Candidates (ARC),Candidature Cancelled Candidate (CCC),Betterment of Result Candidates (BT) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളെക്കൂടി എ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ പരീക്ഷാഭവന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം സ്ക്കൂളുകള്‍ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍  ലോഗിന്‍ ചെയ്താല്‍ ലഭിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് അഡ്മിഷന്‍ പേജില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.

Advertisements
This entry was posted in Articles. Bookmark the permalink.

1 Response to സമ്പൂര്‍ണ്ണ

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.