കണ്ണൂര്‍ നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ല ശാസ്ത്രമേള റിസല്‍ട്ട്

ഐ ടി മേള

യു പിഎച്ച് എസ്, എച്ച് എസ് എസ്

ശാസ്ത്ര മേള

എല്‍ പി, യു പി, എച്ച് എസ്, എച്ച് എസ് എസ്

ഗണിതമേള

എല്‍ പി,യു പി,എച്ച് എസ്,എച്ച് എസ് എസ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേള

എല്‍ പി,യു പി,എച്ച് എസ്,എച്ച് എസ് എസ്

വര്‍ക്ക് എക്സ്പീരിയന്‍സ്

എല്‍ പി,യു പി,എച്ച് എസ്,എച്ച് എസ് എസ് 1

Advertisements
Gallery | This entry was posted in Articles. Bookmark the permalink.

4 Responses to കണ്ണൂര്‍ നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ല ശാസ്ത്രമേള റിസല്‍ട്ട്

  1. anas says:

    when and where district science festval?

  2. robbers says:

    hss result and hss result are same in maths fair

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )