8, 9 ക്ലാസുകളിലെ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ


സര്‍ക്കുലര്‍     ,

യൂസര്‍ മാനുവല്‍

സോഫ്ട്‌വെയറിന്റെ export, import  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ Second Term പരീക്ഷയുടേത്പോലെയാണ്.
(Model പരീക്ഷയുടേത്പോലെയല്ല.)
itexam_export, itexam_import എന്നീ ഫോള്‍ഡറുകള്‍ home ല്‍ ഉണ്ടാകും.

Advertisements
This entry was posted in Articles. Bookmark the permalink.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.