8, 9 ക്ലാസുകളിലെ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ

സര്‍ക്കുലര്‍     ,

യൂസര്‍ മാനുവല്‍

സോഫ്ട്‌വെയറിന്റെ export, import  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ Second Term പരീക്ഷയുടേത്പോലെയാണ്.
(Model പരീക്ഷയുടേത്പോലെയല്ല.)
itexam_export, itexam_import എന്നീ ഫോള്‍ഡറുകള്‍ home ല്‍ ഉണ്ടാകും.

This entry was posted in Articles. Bookmark the permalink.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )