കണ്ണൂര്‍ ജില്ല ഐ ടി മേള-ഐ ടി ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങള്‍


DISTRICT QUIZ  

Thanks for Suresh sir,IT@school,Kozhikode

Advertisements
This entry was posted in Articles. Bookmark the permalink.

1 Response to കണ്ണൂര്‍ ജില്ല ഐ ടി മേള-ഐ ടി ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങള്‍

  1. jometmj പറയുക:

    nice work…
    please add state fair questions also…
    will you please add u.p section too?

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.