പ്രോബേഷന്‍ ഐ സി ടി പരിശീലനം

തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ  വിവിധ സബ്‍ജില്ലകളിലെ  പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്സയര്‍ ചെയ്യാത്ത അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ഐ സി ടി പരിശീലനം 27/8/2018ന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായ് നടക്കേണ്ട പരിശീലനം 21/9/18 തീയ്യതിയില്‍   കണ്ണൂര്‍ മുന്‍സിപ്പല്‍ എച്ച് എസിലെ കൈറ്റ് ജില്ലാ ഓഫിസില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ഉബുണ്ടു ഉള്ള ലാപ്‍ടോപ്പുമായ് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരുക .

Advertisements
Posted in Articles | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

കൈറ്റ് മാസ്റ്റര്‍ / മിസ്ട്രസ് പരിശീലനം

ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ക്കൂളുകളിലെ കൈറ്റ് മാസ്റ്റര്‍ &മിസ്ട്രസ് മാര്‍ക്ക് ജൂലൈ ,ആഗസ്ത് മാസത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഏകദിന പരിശീലനജൂലൈ 7-ാം തീയ്യതി ശനിയാഴ്ച  നടത്തുന്നു. താങ്കളുടെ സ്ക്കൂളിലെ കൈറ്റ് മാസ്റ്റര്‍ & മിസ്ട്രസ് മാരായ രണ്ട് അധ്യാപകര്‍ക്കും പരിശീലനത്തില്‍  പങ്കെടുക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.പരിശീലനം രാവിലെ 9.30 ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പരിശീലന കേന്ദ്രവും പങ്കെടുക്കെണ്ട സബ്ബ് ജില്ലയും ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

 പരിശീലനത്തിനു വരുന്ന ഓരോ അധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും ലാപ്‌ടോപ്പ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

Posted in Articles | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ